10 câu châm ngôn xử thế của Mạnh Tử

10 câu châm ngôn xử thế của Mạnh Tử, đọc xong cuộc đời thay đổi
Chỉ bằng 10 câu châm ngôn, nhưng đã thể hiện được trải nghiệm sâu sắc và nhạy bén trong cách đối nhân xử thế tài tình. Bậc ‘Á Thánh’ Mạnh Tử đã để lại cho hậu thế những lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa. 

Trả lời