10 điều về thực hành chánh niệm có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn

 
10 điều về thực hành chánh niệm có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn
Việc thực hành chánh niệm cũng giống việc chúng ta luyện tập thiền trong cuộc sống. Điều căn bản của thực hành chánh niệm là nhận thức được những điều đang xảy ra ở khoảnh khắc hiện tại mà không phán xét. Áp dụng 10 quy tắc thực hành chánh niệm dưới đây, bạn có thể nhận thấy sự biến đổi tích cực trong cuộc sống của mình.

Trả lời