14 lời khuyên xử thế của cao nhân, đàn ông đích thực là nói ít làm nhiều

14 lời khuyên xử thế của cao nhân, đàn ông đích thực là nói ít làm nhiều
Một người chân chính thực sự thì nói ít làm nhiều, thành ý đối đãi với tất cả, bình thản nhìn thế giới trôi đi. Họ có những bí quyết gì?

Trả lời