4 Điều Kiên Kỵ Khi Uống Rượu

4 Điều Kiên Kỵ Khi Uống Rượu
Rượu không phải là cuộc đấu sức của Alcohol và thân thể, mà là sự giao hòa tâm hồn giữa người với người, và hiểu được quan hệ giữa “cái tôi” và “thế giới”.

Trả lời