6 bài học về hạnh phúc đích thực từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh

 
6 bài học về hạnh phúc đích thực từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Đã đến lúc bạn cần hiểu những điều cơ bản nhất về hạnh phúc đích thực.
Tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc, nhưng hầu hết chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc không đúng nơi. Chúng ta nghĩ hạnh phúc là số tiền ta kiếm được, là địa vị ta phấn đấu. Tuy nhiên, hạnh phúc lại là một thứ khác biệt hẳn, vượt lên trên những điều mà thế giới này mang tới. Hạnh phúc là cách nghĩ có thể thay đổi cách chúng ta tiếp cận cuộc sống mỗi ngày.

Trả lời