7 quả lê và lòng tự tôn của người nghèo: Càng giàu có càng nên đọc!

7 quả lê và lòng tự tôn của người nghèo: Càng giàu có càng nên đọc!
Thông điệp được gửi gắm trong câu chuyện hết sức chân thực dưới đây đáng để chúng ta đọc thật chậm và nghĩ thật lâu. Bởi, nó là lẽ sống đẹp đẽ mà mỗi người cần có.

Trả lời