8 chiến thuật lợi hại nhất trong ‘Binh pháp Tôn Tử’

8 chiến thuật lợi hại nhất trong ‘Binh pháp Tôn Tử’, hiểu được một nửa là có thể thành công trong đời
Không chỉ là kiệt tác quân sự, “Binh pháp Tôn Tử” còn là một tác phẩm văn học ưu tú với nhiều câu nói nổi tiếng, được hậu thế nghìn năm nằm lòng như: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng“, “Đánh chỗ địch không phòng bị, hành động lúc địch không ngờ tới“… Cuốn binh thư ấy thực sự là cẩm nang cho người đời. 

Trả lời