9 kỳ mưu của Quỷ Cốc Tử giúp bạn nhìn thấu lòng người, thế sự

9 kỳ mưu của Quỷ Cốc Tử giúp bạn nhìn thấu lòng người, thế sự
Quỷ Cốc Tử là một nhân vật huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại, ở ẩn trong núi, dạy nhiều trò giỏi, tinh thông bách gia. Đến nay ông còn truyền lại những cách nhìn người, đạo xử thế vô cùng uyên thâm.

Trả lời