9 lời nhắn gửi của cổ nhân, ngắn gọn mà sâu sắc, mỗi người đều nên xem!

9 lời nhắn gửi của cổ nhân, ngắn gọn mà sâu sắc, mỗi người đều nên xem!
Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng không cần phải dệt gấm thêu hoa, chỉ cần ‘trong lạnh tặng lửa’ là đủ rồi. Gió nhẹ trời xanh thì một câu thăm hỏi, những khi sóng gió thì an ủi động viên, gặp lúc cô đơn thì bờ vai vỗ nhẹ… Cứ nhẹ nhàng, bình dị vậy thôi nhưng vô cùng ý nghĩa.

Trả lời