Bài học thâm thúy của Lão Tử về thọ mệnh đời người

Sống như hòn đá hay cục gạch? Bài học thâm thúy của Lão Tử về thọ mệnh đời người
Truyền thuyết kể rằng, Lão Tử cưỡi trâu xanh qua ải Hàm Cốc, khi đến phủ Hàm Cốc, ngài đã lưu lại cho phủ doãn 5000 chữ “Đạo Đức Kinh”.

Trả lời