TÔI PR CHO PR | Bằng cách chiếm cảm tình của công chúng

TÔI PR CHO PR | Bằng cách chiếm cảm tình của công chúng
Cảm tình của công chúng là tấc cả. Có được cảm tình này, chúng ta không thể nào thất bại. Không có được cảm tình này, chúng ta không thể nào thành công – Abraham Lincoln

Trả lời