Cảnh giới trí tuệ càng cao, cuộc sống càng đơn giản

Cảnh giới trí tuệ càng cao, cuộc sống càng đơn giản
Cuộc sống chính là quá trình không ngừng thu nạp rồi lại buông đi, để sau cùng chỉ còn lại một thứ: Sự đơn giản, thoải mái. Cảnh giới trí tuệ cao thâm chính là biến cái phức tạp thành cái giản đơn.

Trả lời