Câu chuyện về ông tổ của Đạo: Lão Tử

Câu chuyện về ông tổ của Đạo: Lão Tử
Lão Tử (571-470 TCN) tên thật là Lý Nhĩ, còn gọi Bá Dương, được coi là vị Thánh nhân ở Trung Quốc đã sáng lập ra Đạo gia. Đạo có nghĩa là “con đường” theo tiếng Trung Quốc.

Trả lời