Che giấu giới tính để viết Harry Porter: Phép biến hình đã đưa J.K. Rowling trở thành tỷ phú như thế nào?

Che giấu giới tính để viết Harry Porter: Phép biến hình đã đưa J.K. Rowling trở thành tỷ phú như thế nào?
Không có gì ngạc nhiên khi Rowling phải giấu giới tính của mình. Các nghiên cứu cho thấy phụ nữ tham gia thử giọng sẽ có kết quả tốt hơn khi người đánh giá không nhìn thấy giới tính của họ và sinh viên sẽ đề cao năng lực của giáo viên hơn khi họ là đàn ông.

Trả lời