Chữ quan trọng nhất trong Kinh Dịch, hiểu được sẽ thay đổi cuộc đời bạn

Chữ quan trọng nhất trong Kinh Dịch, hiểu được sẽ thay đổi cuộc đời bạn
Những năm cuối đời Khổng Tử đọc Kinh Dịch, điều khiến ông cảm khái nhất là 4 chữ: “Thời dã, mệnh dã” (Thời vậy, mệnh vậy).

Trả lời