Chuyện con hổ báo ơn, không ăn thịt người mà ngày ngày còn mang vật tặng quà

Chuyện con hổ báo ơn, không ăn thịt người mà ngày ngày còn mang vật tặng quà
Động vật cũng có tình cảm và nhận thức. Vì vậy từ xưa đến nay, có rất nhiều câu chuyện cảm động về sự báo ơn của loài vật. Dưới đây là câu chuyện có thật được lưu giữ tại bảo tàng cố cung tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

Trả lời