Chuyện kể hằng đêm

Chú lính chì dũng cảm

  Chuyện kể hằng đêm | Chú lính chì dũng cảm Bé hãy cùng chú lính nhỏ trong truyện cổ Andersen Chú lính chì dũng cảm chu du thiên hạ, thách thức quỷ lùn hung dữ và chinh phục khó khăn, nguy hiểm nhé! Tác giả: Hữu Ngọc, Ngọc Khánh,

Những nhạc công thành Breme

Chuyện kể hằng đêm | Những nhạc công thành Breme Tác giả: Hữu Ngọc, Ngọc Khánh, Vân Thúy dịch