Chuyện nhân quả có thật: Báo ứng tan cửa nát nhà ngay trong một đời chỉ vì giết chó

Chuyện nhân quả có thật: Báo ứng tan cửa nát nhà ngay trong một đời chỉ vì giết chó
5 năm trước, ông Hạ hơn 40 tuổi, con trai ông là Cún được 12 tuổi. Ngay từ nhỏ Cún đã hết sức ương bướng. Sau khi cho đi học, không những Cún ham chơi, chẳng chịu học hành, ưa đánh nhau, lại thường xuyên trốn học.

Trả lời