Chuyện tối thứ 4: Phải có hai hòn đá mới có thể đánh lửa

 
Chuyện tối thứ 4: Phải có hai hòn đá mới có thể đánh lửa
Nếu bạn bé nhỏ thì nên tập trung vào trí tuệ chứ không phải thể lực – Jack Ma.

Trả lời