Đặt tính thương hiệu của Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh | Thủy Hử @ | Chương 12

 
Đặt tính thương hiệu của Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh | Thủy Hử @ | Chương 12
Hoa Vinh không hiểu quan hệ giữa "diễn" và văn hóa, nhưng anh biết, giả vờ là một chiến lược kiếm tiền. Anh đã đổi tên công ty thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thần Xạ Lý Quảng và sử dụng hệ thống hình ảnh nhận dạng doanh nghiệp hoàn toàn mới. Anh diễn cho nhân viên, cho khách hàng, cho toàn xã hội xem, kết quả là "diễn" mà lại thật sự tạo ra một thương hiệu khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Trả lời