Diêm Bà Tích làm người tình chuyên nghiệp | Thủy Hử @ | Chương 11

 
Diêm Bà Tích làm người tình chuyên nghiệp | Thủy Hử @ | Chương 11
Diêm Bà Tích nói: "Ta thà làm thiếp của người giàu còn hơn làm vợ kẻ nghèo. Cho dù vợ không ra vợ, thiếp không ra thiếp, chỉ là một người tình thôi cũng được ! Mặc dù không có danh phận nhưng có thể được sống trong nhung lụa, so với việc làm một nhân viên phục vụ cả đời vất vả mệt nhọc còn tốt hơn nhiều."

Trả lời