TÔI PR CHO PR | Đối xử tốt với người trong nhà trước khi ngoại giao với hàng xóm

TÔI PR CHO PR | Đối xử tốt với người trong nhà trước khi ngoại giao với hàng xóm
Tôi PR Cho PR là cuốn sách PR thường thức đầu tiên được viết độc lập bởi một tác giả Việt Nam. Khi viết cuốn sách này, tác giả Di Li có mong muốn thay đổi nhận thức của công chúng về nghề PR (Quan hệ công chúng) và các khái niệm PR, khi mà hiện nay, thuật ngữ này theo chị đã bị hiểu sai nghiêm trọng, dẫn đến cái nhìn thiên lệch về nghề nghiệp của những người làm PR.

Trả lời