Đức Đại Lai Lạt Ma giải thích vì sao điều đơn giản này lại là thuốc giải duy nhất cho sự đau khổ

Đức Đại Lai Lạt Ma giải thích vì sao điều đơn giản này lại là thuốc giải duy nhất cho sự đau khổ
Đức Đạt Lai Lạt Ma – nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng – đã nói gì về đau khổ và cách chúng ta có thể đánh bại nó?

Trả lời