Đức Phật dạy buông bỏ 4 thứ không tồn tại vĩnh cửu trong đời này

Đức Phật dạy buông bỏ 4 thứ không tồn tại vĩnh cửu trong đời này
Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm đến 8, 9 phần mà cõi người thật ngắn ngủi. Làm sao để sống một đời không hối tiếc, muộn phiền? 

Trả lời