Đức Phật dạy: Mọi sự thế gian đều chỉ như bóng trăng trên mặt nước

Đức Phật dạy: Mọi sự thế gian đều chỉ như bóng trăng trên mặt nước
Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra hết thảy mọi thứ nơi thế gian cũng chỉ giống như bóng trăng trên mặt nước. Nhưng rất có thể đó là lúc chúng ta đang đối diện với sinh tử. Như vậy liệu có muộn quá không?

Trả lời