Đức Phật dạy: Người có lòng từ bi thì lửa, chất độc và gươm cũng không thể hại

Đức Phật dạy: Người có lòng từ bi thì lửa, chất độc và gươm cũng không thể hại
Trong cuộc sống, ai cũng có những thứ tình cảm hầu níu kéo, bảo vệ hạnh phúc cá nhân. Nhưng nhiều người đã vô tình lãng quên một tình cảm cao thượng nhất trong tâm thức mỗi người, đó là tâm từ bi. Nó chính là mỏ neo giữ vững tâm hồn ta trong rất nhiều biến động của cuộc sống này.

Trả lời