Đức Phật dạy: Người ngoại tình sẽ phải gánh quả báo vô cùng nặng nề, thống khổ

Đức Phật dạy: Người ngoại tình sẽ phải gánh quả báo vô cùng nặng nề, thống khổ
Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đề cập đến vấn đề ngoại tình và hệ lụy nghiêm trọng của nó. 

Trả lời