Đừng vội buông tay khi bạn chỉ còn cách vạch đích đúng một bước chân

Đừng vội buông tay khi bạn chỉ còn cách vạch đích đúng một bước chân
Tại cùng một địa điểm, mỗi ngày một con ốc sên bò về phía trước 0,1m, một con ốc sên khác lùi về phía sau 0,1m. Vậy thử hỏi, một năm sau khoảng cách giữa chúng là bao xa?

Trả lời