Chuyện cuối tuần: Giá là thứ bạn phải trả, nhưng giá trị mới là thứ mà bạn nhận được

 
Chuyện cuối tuần: Giá là thứ bạn phải trả, nhưng giá trị mới là thứ mà bạn nhận được
Ben Graham từng nói: "Giá là thứ bạn phải trả, giá trị là thứ mà bạn nhận được. Cho dù là tất (socks) hay cổ phiếu (stocks), tôi vẫn thích mua hàng chất lượng khi nó được giảm giá".

Trả lời