Chuyện tối thứ 4: “Giờ thì con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…”

 
Chuyện tối thứ 4: "Giờ thì con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi…"
Hãy luôn chiến đấu cho những gì bạn tin tưởng cho dù điều đó có nghĩa rằng bạn phải chiến đấu một mình.

Trả lời