GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Những bước đi ban đầu

GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Những bước đi ban đầu
Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và 40 năm thành lập phát triển Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (1976 – 2016), Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược xuất bản cuốn sách “Nhà giáo nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời & sự nghiệp”. Nhà xuất bản Y học phát hành, chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.
Cuốn sách tập hợp những bài viết của chính ông và nhiều tác giả khác là những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học trò, các nhà báo trong và ngoài nước. Qua cuốn sách, chúng ta có thể hình dung được một phần nào cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến mang đậm dấu ấn của GS. Nguyễn Đình Hối (nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược) đối với ngành y tế, với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
Cuốn sách gồm 576 trang, có 6 phần:
Phần 1: Tóm tắt tiểu sử GS. Nguyễn Đình Hối. Những năm tháng đã qua.
Phần 2: Những bài của GS. Nguyễn Đình Hối viết về các thầy.
Phần 3: Một số bài viết khác của GS. Nguyễn Đình Hối.
Phần 4: Những bài viết của người thân trong gia đình.
Phần 5: Một số bài viết về GS. Nguyễn Đình Hối trên các báo.
Phần 6: GS. Nguyễn Đình Hối trong lòng bạn bè và đồng nghiệp.
GS.TS.BS. Nguyễn Đình Hối là một thầy thuốc, thầy giáo, một tấm gương tiêu biểu của ngành y tế nước ta trong thời kỳ đổi mới. Ông đã đề ra mục tiêu đúng đắn, vận dụng sáng tạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt và hiệu quả, đưa Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trở thành một trường đại học y tế đa ngành hàng đầu của đất nước. Đặc biệt, ông đã thành công trong việc xây dựng mô hình Trường – Viện trở thành mẫu mực được các trường đại học y khoa trong nước tiếp nhận. Ông là người thầy tài năng, nhân hậu, đức độ của nhiều thế hệ học trò, xứng đáng là tấm gương sáng cho ngành y tế của chúng ta.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách trên, xin hãy đọc, cảm nhận và chắc chắn chúng ta sẽ gặp được nhiều điều bổ ích và thú vị.

Trả lời