Hãy dạy con trai trở thành những “Quý ông lịch lãm”, đừng sản sinh ra thế hệ đàn ông ích kỷ, gia trưởng

Hãy dạy con trai trở thành những “Quý ông lịch lãm”, đừng sản sinh ra thế hệ đàn ông ích kỷ, gia trưởng
Thông qua cách cư xử với bạn gái, cách lựa chọn đồ chơi…người mẹ có thể giúp con trai hình thành “phẩm chất quý ông” ngay từ nhỏ.

Trả lời