Khởi nghiệp & Làm chủ doanh nghiệp (P4)

 
Kiếm tiền & Làm giàu: Khởi nghiệp & Làm chủ doanh nghiệp (P4)
“Mơ ước” cần nhưng chưa đủ. Chúng ta cần phải tích lũy nhiều điều kiện khác để thành công trong việc làm chủ doanh nghiệp – làm giàu cho mình và tạo giá trị cho xã hội.

Trả lời