Khổng Tử nói nhân sinh có 6 chuyện vui nhất, hiểu được bạn sẽ thọ ích cả đời

Khổng Tử nói nhân sinh có 6 chuyện vui nhất, hiểu được bạn sẽ thọ ích cả đời
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình rằng: “Cuộc sống của ta có gì vui?“. Có vẻ như những lời dạy của Khổng Tử từ hơn 2000 năm trước lại giúp bạn giải đáp khá trọn vẹn điều đó. 

Trả lời