Kỹ năng hài hước của doanh nhân

Kỹ năng hài hước của doanh nhân
Để lãnh đạo hiệu quả, ngoài kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng đàm phán thương lượng…, một kỹ năng không thể thiếu để đem lại thành công là kỹ năng hài hước.

Trả lời