KỸ THUẬT ĐỌC NHANH Trong Thời Kỳ Bùng Nổ Thông Tin

 
KỸ THUẬT ĐỌC NHANH Trong Thời Kỳ Bùng Nổ Thông Tin
Một ngày chúng ta đọc báo, tường trình, kiến nghị, tạp chí, blog, thư từ, sách… rất nhiều thông tin phải xử lý. Đó là chưa kể những nguồn khác từ các mạng xã hội. Vì thế kỹ thuật đọc nhanh rất quan trọng để giúp chúng ta sàng lọc, nhớ và tiêu hóa thông tin.

Trả lời