Kiếm tiền & Làm giàu: Làm thuê chuyên nghiệp và làm nghề tự do (P2)

 
Kiếm tiền & Làm giàu: Làm thuê chuyên nghiệp và làm nghề tự do (P2)
Người “làm thuê chuyên nghiệp” hoặc “làm nghề tự do” thành công, tuy không thể quá giàu, nhưng nếu biết quản trị tài chính vẫn có thể thể là người “tự do về tài chính”.

Trả lời