Lão Tử dạy 4 bài học lớn ở đời, điều số 3 hầu hết chúng ta đều đang bỏ quên

Lão Tử dạy 4 bài học lớn ở đời, điều số 3 hầu hết chúng ta đều đang bỏ quên
Lão Tử là một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của lịch sử Triết học Trung Hoa từ nhiều thế kỷ trước. Lão Tử được coi là người viết Đạo Đức Kinh – cuốn sách của Đạo giáo có tác động to lớn đến con người.

Trả lời