Lão Tử giảng: Hiểu không đủ ắt sinh lo nghĩ, tín không đủ ắt nói nhiều lời

Lão Tử giảng: Hiểu không đủ ắt sinh lo nghĩ, tín không đủ ắt nói nhiều lời
Nhân sinh như mộng, kiếp người tuy dài nhưng cũng chẳng tày gang. Một người sướng khổ, được mất, tất cả đều không nằm ngoài chữ hai chữ “trí tuệ” của mình quyết định. Sự khác biệt giữa bậc Thánh nhân và người thường cũng lại như thế, làm người có thể sống trong ánh sáng của trí tuệ ắt sẽ được an nhiên tự tại.

Trả lời