LẤY BAO NHIÊU VỢ LÀ TỐI ƯU, HAY BÍ MẬT CỦA SỰ LỰA CHỌN

Lấy bao nhiêu vợ là tối ưu, Hay bí mật của sự lựa chọn
Khi bắt đầu có những đối thủ đủ tiềm lực và đủ sức mạnh bám đuổi, doanh nghiệp cần phải có những dòng sản đủ đa dạng để hài lòng các tệp khách hàng đủ lớn mà không ảnh hưởng đến cốt lõi thương hiệu của mình.

Trả lời