Lời di huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập niết bàn

Lời di huấn cuối cùng của Đức Phật trước khi nhập niết bàn
Trong một khu rừng gần thành Câu-thi-na (Kushinagar), Đức Phật Thích Ca nằm nghỉ giữa hai gốc cây Sa-la.

Trả lời