Lời Phật Dạy

Đức Phật dạy: Khi nào thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ tự hết phiền não

Đức Phật dạy: Khi nào thật sự buông xuống thì lúc ấy sẽ tự hết phiền não Dưới đây là mẩu chuyện khơi gợi cho chúng ta suy ngẫm về chân tướng cuộc đời. 

Đức Phật dạy: Mọi sự thế gian đều chỉ như bóng trăng trên mặt nước

Đức Phật dạy: Mọi sự thế gian đều chỉ như bóng trăng trên mặt nước Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhận ra hết thảy mọi thứ nơi thế gian cũng chỉ giống như bóng trăng trên mặt nước. Nhưng rất có thể đó là lúc chúng ta

Đức Phật dạy: Người ngoại tình sẽ phải gánh quả báo vô cùng nặng nề, thống khổ

Đức Phật dạy: Người ngoại tình sẽ phải gánh quả báo vô cùng nặng nề, thống khổ Cách đây hơn 2.500 năm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đề cập đến vấn đề ngoại tình và hệ lụy nghiêm trọng của nó.