Lưu Bang, Hàn Tín và quan niệm “Sếp của chúng ta “NGU” Thật”

Lưu Bang, Hàn Tín và quan niệm “Sếp của chúng ta “NGU” Thật”
Hẳn trong suốt quá trình đi làm, sẽ có không ít lần chúng ta bất mãn với lãnh đạo và cấp trên của mình. Thậm chí, đôi khi vì quá bức xúc, sẽ có người còn tự nhủ rằng: “Ngu thế mà cũng làm sếp, tôi mà làm sếp, tôi sẽ khác!”. Bạn có chắc chưa từng 1 lần nói xấu sếp mình?

Trả lời