Luyện Giọng Nói Biểu Cảm Cùng NSƯT Hà Phương

Giọng Nói Tâm Tình (Bài 16)

Giọng Nói Tâm Tình (Bài 16) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói ngọng, nói lắp, mong muốn sửa giọng nói địa phương thành

Luyện Giọng Nói MC phát thanh truyền hình thực tế (Bài 15)

Luyện Giọng Nói MC phát thanh truyền hình thực tế (Bài 15) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói ngọng, nói lắp, mong muốn

Luyện Giọng Dẫn Phát Thanh (Bài 14)

Luyện Giọng Dẫn Phát Thanh (Bài 14) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói ngọng, nói lắp, mong muốn sửa giọng nói địa phương

Luyện giọng Kể Chuyện để có Giọng Nói Biểu Cảm (Bài 13)

Luyện giọng Kể Chuyện để có Giọng Nói Biểu Cảm (Bài 13) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói ngọng, nói lắp, mong muốn

Nói theo văn bản và đề cương, luyện nói theo văn bản để có Giọng nói Biểu cảm (Bài 12)

Nói theo văn bản và đề cương, luyện nói theo văn bản để có Giọng nói Biểu cảm (Bài 12) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm?

Giọng Nói Biểu Cảm Trên Sóng Truyền Hình – Các Kỹ Năng Cần Thiết (Bài 11)

Giọng Nói Biểu Cảm Trên Sóng Truyền Hình – Các Kỹ Năng Cần Thiết (Bài 11) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói ngọng,

Giọng nói biểu cảm và nghệ thuật đọc “Biểu cảm” (Bài 10)

Giọng nói biểu cảm và nghệ thuật đọc “Biểu cảm” (Bài 10) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói ngọng, nói lắp, mong muốn

Kỹ thuật âm điệu, thanh điệu giọng nói (Bài 9)

Kỹ thuật âm điệu, thanh điệu giọng nói (Bài 9) Trong bài 9 này các bạn sẽ tìm hiểu về kỹ thuật âm điệu và thanh điệu giọng nói với giọng đọc nam và nữ. Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau :  – Giọng bạn không được

Phương Pháp Luyện Hơi Và Kỹ Năng Chia Nhịp (Bài 8)

  Phương Pháp Luyện Hơi Và Kỹ Năng Chia Nhịp (Bài 8) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau : – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói ngọng, nói lắp, mong muốn

Ngôn Ngữ Cử Chỉ, Thần Thái Thực Hành Tại Lớp, Kỹ Năng Đọc Biểu Cảm (Bài 7)

Ngôn Ngữ Cử Chỉ, Thần Thái Thực Hành Tại Lớp, Kỹ Năng Đọc Biểu Cảm (Bài 7) Cách nói của bạn gặp những vấn đề sau : – Giọng bạn không được truyền cảm, thiếu hơi, hụt hơi, không thu hút hay nói chuyện không diễn cảm? – Bạn nói

Luyện kỹ năng nghe: Nghe kỹ thuật và Nghe Nghệ Thuật (Bài 6)

Luyện kỹ năng nghe: Nghe kỹ thuật và Nghe Nghệ Thuật (Bài 6)

Đánh giá chất lượng giọng nói tốt và chưa tốt. (Bài 5)

  Đánh giá chất lượng giọng nói tốt và chưa tốt. (Bài 5)

Thế nào là giọng nói chuẩn (Bài 4)

  Thế nào là giọng nói chuẩn – Thực hành để có giọng nói chuẩn (Bài 4)

Giọng Nói Bản Năng Và Giọng Nói Kỹ Năng (Bài 3)

  Giọng Nói Bản Năng Và Giọng Nói Kỹ Năng. Sửa Các Lỗi Phát âm. Phương Tiện Kỹ Thuật Hỗ Trợ Giọng Nói (Bài 3)

Tư Thế Ngồi Đọc Chuẩn Cách Sử Dụng Các Loại Micro (Bài 2)

  Tư Thế Ngồi Đọc Chuẩn Cách Sử Dụng Các Loại Micro (Bài 2)