Lý luận của Tây Môn Khánh về kinh doanh | Thủy Hử @ | Chương 20

 
Lý luận của Tây Môn Khánh về kinh doanh | Thủy Hử @ | Chương 20
Chương này lấy cốt truyện từ Hồi thứ 71 "Lương Sơn Bạc anh hùng xếp cấp bậc" và Hồi thứ 72 "Lý Quỳ đêm hội nào Đông Kinh" trong truyện Thủy Hử.

Trả lời