Chuyện cuối tuần: Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa

 
Chuyện cuối tuần: Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy tạo ra một cánh cửa
Cuộc sống như 1 viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành viên ngọc sáng.

Trả lời