Người thầy kinh doanh trên bờ sông Tầm Dương | Thủy Hử @ | Chương 13

 
Người thầy kinh doanh trên bờ sông Tầm Dương | Thủy Hử @ | Chương 13
Chương này lấy cốt truyện từ Hồi thứ 39 "Gác Tầm Dương đề thơ tâm huyết" trong truyện Thủy Hử. Kim Thánh Thán nói: "Người trong thiên hạ, không ai lại không muốn được gần gũi Tống Giang". Vì sao vậy? Thứ nhất, Tống Giang giỏi thể hiện sự quan tâm, thứ hai là lại giỏi dùng tiền trong việc giao lưu kết bạn, đây chính là đạo lý giao thiệp ngoài xã hội. Doanh nhân biết giao thiệp thì đi đến đâu cũng có thị trường. Nhà quản lý biết giao thiệp thì không bao giờ thiếu nguồn nhân lực.

Trả lời