Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp

GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Thành lập Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM – Những ý kiến có tính quyết định

  GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Thành lập Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM – Những ý kiến có tính quyết định   Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và 40 năm thành lập phát triển Đại học Y

GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Những bước đi ban đầu

GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Những bước đi ban đầu Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và 40 năm thành lập phát triển Đại học Y Dược TP. Hồ

GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Những bài viết của GS.Nguyễn Đình Hối về các thầy

GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Những bài viết của GS.Nguyễn Đình Hối về các thầy Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và 40 năm thành lập phát triển Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (1976 – 2016), Đại

GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Nhớ về những năm tháng đã qua – Phần 1

  GS. Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Nhớ về những năm tháng đã qua – Phần 1   Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và 40 năm thành lập phát triển Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (1976 –

Nguyễn Đình Hối – Cuộc đời và sự nghiệp | Lời giới thiệu

Nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016 và 40 năm thành lập phát triển Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (1976 – 2016), Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược xuất bản cuốn sách “Nhà giáo nhân dân,