Nguyên nhân người làm việc thiện vẫn gặp tai ương, người làm việc ác lại vẫn sống tốt

Nguyên nhân người làm việc thiện vẫn gặp tai ương, người làm việc ác lại vẫn sống tốt
Chúng ta khi làm việc thiện, việc tốt thông thường đều hy vọng rằng có thể tích được đức, có được tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng có những lúc làm việc tốt giúp người nhưng lại gặp không ít việc xui xẻo, bất hạnh.

Trả lời