Nguyên tội của doanh nghiệp | Thủy Hử @ | Chương 8

 
Nguyên tội của doanh nghiệp | Thủy Hử @ | Chương 8
Họ dùng một tấm chứng minh thư giả đi đăng ký thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bắc Đẩu Tinh; thuê một tòa nhà lớn sang trọng, hào nhoáng làm văn phòng công ty, rồi buông lưới đợi cá tự chui đầu vào.

Trả lời